Tuyển dụng


Gia nhập chúng tôi


Trở thành thành viên Lusac

Lusac luôn tìm kiếm những thành viên tài năng và có thể là tiền đề để đào tạo và học hỏi trong lĩnh vực kinh doanh. Vui lòng liên hệ với chúng tôi hoặc gửi CV cho chúng tôi để xem xét.

  Lusac Vị trí đang tuyển dụng

  Nhân viên nhân sự

  Thành phố Hồ Chí Minh

  Báo cáo cho: Quản lý nhân sự và quản trị

  Bộ phận: Phòng nhân sự và quản trị

  Phạm vi công việc:

  1. Quy trình tuyển dụng
  2. Việc làm, quy trình định hướng & vấn đề nhân sự
  3. Quy trình trả lương
  4. Cập nhật sơ đồ tổ chức & danh sách tên nhân viên
  5. Hồ sơ tham dự nhân sự
  6. Yêu cầu cá nhân của nhân viên (Quy trình trực tuyến)
  7. Quản lý hộp thư hr @ lusac.com.vn

  Nhiệm vụ và trách nhiệm:

  1. Quy trình tuyển dụng
  • Tiến hành tìm kiếm thông qua các kênh khác nhau khi nhận được xác nhận tuyển dụng.
  • Lên lịch phỏng vấn và theo dõi chặt chẽ để cung cấp cho ứng viên.
  1. Việc làm, quy trình định hướng & vấn đề nhân sự
  • Tiến hành thư mời một khi xác nhận việc làm.
  • Để có được thông tin cá nhân của nhân viên và nhập vào hệ thống.
  • Để cung cấp định hướng cho các nhân viên mới tham gia.
  • Để tham dự các truy vấn được đưa ra bởi nhân viên
  1. Quy trình trả lương – Để tiến hành trả lương đúng hạn và chính xác
  2. Sơ đồ tổ chức & Danh sách tên nhân viên – Cập nhật sơ đồ tổ chức & danh sách tên nhân viên khi có việc làm mới.
  3. Tham dự nhân sự và hồ sơ nghỉ việc (Hồ sơ ứng dụng & hệ thống trực tuyến) – Đảm bảo có trách nhiệm tiến hành nhắc nhở tối thiểu, ghi lại và đảm bảo nhân viên được báo cáo phù hợp.
  4. Yêu cầu cá nhân của nhân viên (Quy trình trực tuyến) – Đảm bảo tuân thủ của nhân viên và tiến hành yêu cầu trực tuyến & đúng hạn.

  Để đảm bảo công việc chất lượng cao được phân phối với lỗi tối thiểu trong dữ liệu Đảm bảo bản sao cứng & bản mềm tại thư mục phù hợp và có thể truy xuất dễ dàng.

  Yêu cầu:

  • Ứng viên phải có ít nhất bằng Cao đẳng trong bất kỳ lĩnh vực nào.
  • Ngôn ngữ bắt buộc: tiếng Anh và tiếng Việt
  • Tốt nhất là 2 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực liên quan được yêu cầu ở vị trí này.
  • Sử dụng thành thạo Microsoft office.
  • Chủ động tự khởi động với đầu óc phân tích và kỹ năng giải quyết vấn đề.

  Nhân viên kế toán

  Thành phố Hồ Chí Minh

  Báo cáo cho: Trưởng nhóm tài chính

  Bộ phận: Phòng tài chính

  Phạm vi công việc:

  • Báo cáo theo luật định và thuế
  • Hòa giải ngân hàng
  • Dòng tiền
  • Hoạt động tài chính hàng ngày

  Nhiệm vụ và trách nhiệm:

  • Để xử lý các tài khoản được thiết lập đầy đủ, hoạt động tài chính hàng ngày và thực hiện đối chiếu độc lập dưới sự giám sát tối thiểu.
  • Đảm bảo hồ sơ và hệ thống kế toán tuân thủ các chính sách của công ty, các tiêu chuẩn kế toán được phê duyệt, các yêu cầu về luật pháp và thuế liên quan.
  • Quản lý các khía cạnh khác nhau của các hoạt động đóng cuối tháng, bao gồm đảm bảo cắt giảm hợp lý và đối chiếu kịp thời các tài khoản của bảng cân đối kế toán.
  • Có trách nhiệm nộp GST trả lại kịp thời
  • Liên lạc với kiểm toán viên và nhân viên ngân hàng khi cần thiết.
  • Chuẩn bị tài khoản hàng tháng và dòng tiền
  • Quản lý tài khoản phải thu và phải trả
  • Để thực hiện bất kỳ nhiệm vụ khác được giao bởi cấp trên trực tiếp theo thời gian.

  Yêu cầu:

  • Ứng viên phải có ít nhất một Chứng chỉ Kế toán hoặc tương đương.
  • Ngôn ngữ bắt buộc: tiếng Anh và tiếng Việt
  • Tốt nhất là 3 năm kinh nghiệm làm việc trong các hồ sơ liên quan được yêu cầu ở vị trí này.
  • Thành thạo sử dụng Microsoft office và phần mềm kế toán.
  • Chủ động tự khởi động với đầu óc phân tích và kỹ năng giải quyết vấn đề.
  • Ứng viên phải sẵn sàng làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh

  Trưởng phòng kinh doanh cao cấp / Trợ lý giám đốc

  Thành phố Hồ Chí Minh

  Báo cáo cho: Giám đốc phát triển kinh doanh

  Phòng: Phòng phát triển kinh doanh

  Mô tả công việc:

  • Vai trò chính là phát triển các cơ hội mới liên quan đến Dịch vụ hệ thống chìa khóa trao tay, dịch vụ O & M và cơ hội trạm MV tại địa phương và trong khu vực ASEAN. Trong khả năng này, vị trí này sẽ tích cực tham gia vào quy trình bán hàng, thu thập thông tin và yêu cầu có liên quan từ khách hàng, truyền đạt đề xuất giá trị của Công ty, lựa chọn cơ hội theo đuổi dựa trên thế mạnh của Công ty, phối hợp với các nhóm nội bộ để phát triển đề xuất và trình bày đề xuất cho khách hàng.
  • Vị trí này cũng sẽ đóng vai trò hỗ trợ trong các cuộc đàm phán hợp đồng. Vị trí này sẽ thực hiện đánh giá quốc gia mới để đánh giá rủi ro pháp lý, quy định, thuế, kỹ thuật, thương mại và quốc gia khác cũng như tiềm năng tăng trưởng thị trường của PV và bối cảnh cạnh tranh. Vị trí này sẽ đưa ra khuyến nghị về những quốc gia sẽ theo đuổi dựa trên phân tích này. Vị trí này sẽ hợp tác với các nhân viên quản lý, tiếp thị, tài chính và kỹ thuật cấp trung và cấp cao trong việc thực hiện vai trò của mình.
  • Vị trí này sẽ chịu trách nhiệm phát triển hệ thống kinh doanh mới trong khu vực của mình cùng với vị trí này. Yêu cầu kiến ​​thức kỹ lưỡng về thị trường EPC và O & M, tài chính dự án năng lượng mặt trời và các giải pháp / dịch vụ mà Công ty có thể cung cấp.

  Nhiệm vụ và trách nhiệm:

  • Để hỗ trợ thực hiện nghiên cứu và phân tích thị trường quốc gia, bao gồm rủi ro, cơ hội, bối cảnh cạnh tranh và các yêu cầu pháp lý, tạo ra ý tưởng kinh doanh mới và phát triển chiến lược kinh doanh
  • Hỗ trợ Giám đốc Phát triển Kinh doanh / Điều hành Cấp cao để đánh giá khả năng cạnh tranh của Công ty trong mỗi quốc gia dựa trên đề xuất giá trị của Công ty.
  • Xác định các cơ hội kinh doanh và khách hàng tiềm năng, đàm phán và đóng giao dịch kinh doanh và duy trì kiến ​​thức sâu rộng về điều kiện thị trường.
  • Phát triển mối quan hệ với các nhà phát triển, IPP, EPC và nhà cung cấp dịch vụ trong khu vực.
  • Tạo ra và phát triển các cơ hội giải pháp hệ thống PV cho các dịch vụ Turnkey Systems, O & M và MV Station dựa trên đề xuất giá trị của Công ty.
  • Xây dựng một đường ống cơ hội trong các quốc gia mục tiêu.
  • Phối hợp chặt chẽ với các khách hàng tiềm năng để có được thông tin thương mại và kỹ thuật chi tiết để phát triển một đề xuất kỹ thuật thương mại khả thi.
  • Trình bày các đề xuất bán hàng cho khách hàng và đàm phán các giao dịch kinh doanh tiềm năng
  • Hỗ trợ đàm phán hợp đồng với khách hàng bên cạnh đội ngũ quản lý, tài chính và pháp lý cấp cao
  • Hiểu các bộ, chương trình và quy trình của chính phủ và bán chính phủ liên quan đến ngành năng lượng mặt trời
  • Thực hiện nghiên cứu chuyên sâu và khả thi về khách hàng / đối tác và dự án mới với sự hỗ trợ từ các bộ phận nội bộ.
  • Cung cấp hỗ trợ mô hình tài chính và hướng dẫn cho khách hàng tiềm năng.
  • Tham dự các chức năng của ngành, chẳng hạn như các sự kiện và hội nghị của hiệp hội, đồng thời cung cấp phản hồi và thông tin cho Giám đốc phát triển kinh doanh / Giám đốc điều hành cao cấp về thị trường và xu hướng sáng tạo.
  • Cung cấp phản hồi cho Giám đốc phát triển kinh doanh / Giám đốc điều hành cao cấp về xu hướng kinh doanh nhằm phát triển các dịch vụ, sản phẩm và kênh phân phối mới.
  • Cung cấp hỗ trợ cho việc thực hiện các sáng kiến ​​kinh doanh quan trọng như được nêu trong kế hoạch kinh doanh hàng năm của công ty.
  • Phối hợp giữa các bộ phận khác nhau trong nội bộ và liên lạc với các bên ngoài để đấu thầu dự án.
  • Bất kỳ nhiệm vụ liên quan khác liên quan đến kinh doanh Công ty.
  • Để thực hiện bất kỳ nhiệm vụ đặc biệt nào được giao bởi cấp trên.

  Yêu cầu:

  • Ứng viên phải có ít nhất Văn bằng, Cao cấp hoặc Bằng cấp trong bất kỳ lĩnh vực nào.
  • Có kỹ năng giao tiếp tốt (viết và nói) bằng tiếng Anh
  • Ít nhất 2-3 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực liên quan. Kinh nghiệm trong ngành công nghiệp năng lượng mặt trời / dự án / công ty kỹ thuật một lợi thế bổ sung.
  • Kỹ năng cần thiết: Microsoft Office
  • Người chơi nhóm tốt và kỹ năng giao tiếp
  • Phải sở hữu phương tiện di chuyển và khả năng di chuyển 30 – 40% thời gian.
  • Thích nghi và có thể thực hiện các nhiệm vụ / phạm vi công việc khác nhau.
  • Kỹ năng tự động lực, thuyết trình, giao tiếp và giao tiếp cao
  • Vị trí toàn thời gian có sẵn

  Quản trị bán hàng

  Thành phố Hồ Chí Minh

  Báo cáo cho: Trưởng phòng kinh doanh

  Bộ phận: Phòng kinh doanh

  Quản trị viên bán hàng cung cấp hỗ trợ thiết yếu cho nhóm bán hàng và nếu bạn lấy năng lượng từ một phần của nhóm, đó có thể là một công việc tốt cho bạn. Quản trị viên bán hàng chịu trách nhiệm xử lý hiệu quả các đơn đặt hàng và họ giúp cải thiện năng suất của các đại diện bán hàng tại hiện trường bằng cách xử lý các truy vấn của khách hàng và thực hiện các cuộc gọi. Vị trí quan trọng này góp phần vào chất lượng dịch vụ khách hàng và đạt được các mục tiêu bán hàng.

  Nhiệm vụ và trách nhiệm:

  • Quản trị viên xử lý các đơn đặt hàng bán hàng đến công ty qua điện thoại, thư, e-mail hoặc trang web. Đồng thời cũng xử lý các đơn đặt hàng được tạo ra bởi các đại diện bán hàng hoặc nhân viên telesales.
  • Liên hệ với khách hàng để giải quyết mọi thắc mắc hoặc lấy bất kỳ thông tin nào còn thiếu. Giải quyết các vấn đề nhỏ trước khi chúng trở thành nỗi thất vọng lớn hơn cho khách hàng.
  • Quản trị viên bán hàng ghi lại chi tiết đơn hàng trong hệ thống quy trình quy trình nộp hồ sơ thẩm quyền
  • Chuyển tiếp đơn đặt hàng đến bộ phận dự án, theo dõi để xác nhận bàn giao dự án và giữ một hồ sơ tốt của dự án cho đến khi đóng cửa hoàn toàn.
  • Kiểm tra xem các chi tiết hợp đồng là chính xác và cập nhật hồ sơ với bất kỳ thay đổi.
  • Trước khi phát hành đơn đặt hàng để dự án, họ có thể phải kiểm tra tình trạng thanh toán hoặc tín dụng của khách hàng hoặc nhận được ủy quyền từ Trưởng phòng kinh doanh.
  • Khi đơn hàng hoàn tất, họ khuyên bộ phận tài chính chuẩn bị hóa đơn.
  • Quản trị viên duy trì hồ sơ bán hàng của khách hàng
  • Tạo hồ sơ cho khách hàng mới, bao gồm chi tiết liên lạc và tên của người đại diện quản lý tài khoản.
  • Cập nhật hồ sơ với các chi tiết của đơn đặt hàng và hóa đơn.
  • Quản trị viên bán hàng cung cấp hỗ trợ cho đại diện bán hàng khi họ rời khỏi văn phòng, chẳng hạn như nhận cuộc gọi và email
  • Hỗ trợ nộp hồ sơ dự thầu như biên soạn tài liệu
  • Có thể chuyển bất kỳ truy vấn kỹ thuật nào từ đại diện bán hàng hoặc khách hàng đến các bộ phận thích hợp.
  • Cập nhật đại diện bán hàng và về tiến độ dự án và báo cáo.
  • Quản trị viên bán hàng duy trì hồ sơ bán hàng và so sánh chúng với các mục tiêu để giúp Trưởng phòng kinh doanh và đại diện theo dõi tiến trình của nhóm.
  • Văn phòng tổng hợp văn phòng làm việc
  • Tổ chức, điều phối, đệ trình và theo dõi việc đệ trình thẩm quyền
  • Phối hợp chặt chẽ với Trưởng phòng kinh doanh để đảm bảo hiệu suất tối đa
  • Thực hiện tất cả các nhiệm vụ, hoạt động và trách nhiệm khác có thể được cấp trên giao bất cứ khi nào cần thiết theo thời gian

  Yêu cầu:

  • Trung học / STPM / Cấp độ cao hơn / Pre-U
  • Ít nhất 2 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực liên quan
  • Tốt nhất là Junior Executive chuyên về Hỗ trợ Thư ký / Hành chính hoặc tương đương.
  • Thành thạo MS Office (đặc biệt là MS Excel và MS PowerPoint)
  • Độc lập, tự động viên, tận tâm, khả năng tương tác và làm việc theo nhóm
  • Linh hoạt, tự khởi động
  • Kỹ năng tổ chức mạnh mẽ với khả năng đa tác vụ
  • Kỹ năng giao tiếp bằng văn bản và bằng lời nói tuyệt vời
  • Ngôn ngữ bắt buộc: tiếng Anh và tiếng Việt
  • Thúc đẩy bởi sự thăng tiến nghề nghiệp và tạo sự khác biệt

  Kỹ sư bán hàng

  Thành phố Hồ Chí Minh

  Báo cáo cho: Trưởng phòng kinh doanh

  Bộ phận: Phòng kinh doanh

  Phạm vi công việc:

  • Doanh số hàng tháng / khách hàng mới – Trình đấu thầu
  • Khách hàng tiềm năng / khách hàng tiềm năng mới hàng tháng
  • Số lượng bản demo doanh số hàng tháng
  • Dẫn đến chuyển đổi bán hàng
  • Giá trị trọn đời của khách hàng / lợi nhuận của khách hàng
  • Thời gian chuyển đổi trung bình
  • KPI về vòng đời và sự hài lòng
  • Phụ trách trình yêu cầu kỹ thuật sản phẩm
  • Để đảm bảo tất cả các đệ trình đề xuất đạt tiêu chuẩn kỹ thuật của công ty
  • Để thiết lập một sự tương ứng kỹ thuật mạnh mẽ trong / ngoài
  • Thực hiện các chuyến thăm trang web và tham dự các cuộc phỏng vấn kỹ thuật
  • Đảm bảo tính toán chi phí trong phạm vi tiêu chuẩn và chính xác
  • Biên soạn hồ sơ mời thầu và tài liệu đính kèm để nộp hồ sơ dự thầu

  Nhiệm vụ và trách nhiệm:

  • Làm việc với các công cụ hiện có để phát triển thiết kế hệ mặt trời làm ví dụ trực quan cho khách hàng
  • Hiển thị hoặc trình diễn sản phẩm / giải pháp, sử dụng các mẫu hoặc danh mục và giải thích các tính năng, thuộc tính và lợi thế so với đối thủ cạnh tranh.
  • Dẫn dắt các cuộc đàm phán với khách hàng thông qua việc kết thúc một cách thành thạo
  • Thường xuyên cập nhật và duy trì CRM của công ty (Salesforce) với khách hàng tiềm năng, kênh và thông tin cơ hội.
  • Thực hiện các nhiệm vụ đặc biệt, theo yêu cầu, bao gồm hỗ trợ lập kế hoạch kinh doanh, kế hoạch bán hàng & tiếp thị, tham gia triển lãm thương mại.
  • Duy trì mức độ hài lòng cao của khách hàng thông qua tiếp xúc trực tiếp với, dịch vụ khách hàng, dịch vụ kỹ thuật, kỹ thuật và các bộ phận khác khi thích hợp.
  • Quản lý dự án thực hành từ đảm bảo đơn hàng, thực hiện dự án đến dịch vụ hậu mãi
  • Tư vấn cho cấp trên / quản lý về sự hài lòng của khách hàng, hiệu suất sản phẩm và đề xuất cải tiến quy trình

  Yêu cầu:

  • Bằng cấp về điện tử / Điện / Cơ khí hoặc ngành kỹ thuật liên quan
  • Ít nhất 2 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực kỹ thuật liên quan
  • Sẵn sàng đi du lịch khi có yêu cầu và có thể làm việc dưới áp lực và đáp ứng thời hạn dự án
  • Thêm lợi thế nếu có kiến ​​thức vẽ CAD
  • Sở hữu phương tiện đi lại
  • Kết quả Định hướng trong việc đạt được mục tiêu đã đề ra
  • Độc lập, tự động viên, tận tâm, khả năng tương tác và làm việc theo nhóm
  • Linh hoạt, tự khởi động, có khả năng học hỏi nhanh
  • Ngôn ngữ bắt buộc: tiếng Anh và tiếng Việt
  • Thúc đẩy bởi sự thăng tiến nghề nghiệp và tạo sự khác biệt