Điện mặt trời


Lời giới thiệu

Được thành lập vào năm 2009, chúng tôi đã hoạt động từ những ngày đầu của ngành năng lượng mặt trời ở Châu Á và là một phần của sự phát triển của ngành chứng kiến ​​sự phát triển vượt bậc của việc sử dụng năng lượng mặt trời trong khu vực. Chúng tôi có nhiều kinh nghiệm hơn bất kỳ công ty năng lượng mặt trời nào khác trong nước không chỉ về loại hình dự án mà còn ở các quốc gia khác nhau trong khu vực.

Lusac Solar là nhà cung cấp dịch vụ năng lượng mặt trời một cửa đảm nhận mọi bước trong quá trình bạn chuyển sang năng lượng sạch.

Chúng tôi là người trung lập về công nghệ và chúng tôi tuân theo các thông lệ tốt nhất của ngành để có thể đảm bảo rằng vật liệu tốt nhất được chọn để phù hợp với điều kiện của bạn và thu được lợi nhuận tốt nhất về tài chính và năng lượng của bạn.

Tầm nhìn

Chuyển đổi từ nguồn năng lượng cacbon sang năng lượng mặt trời sạch để đạt được độc lập về năng lượng.

Chúng tôi làm gì

Chúng tôi làm việc với các công ty, doanh nghiệp nhỏ và tổ chức thể chế để tài trợ và lắp đặt năng lượng mặt trời trên mái nhà của họ. Chúng tôi làm việc với các nhà đầu tư để phát triển, xây dựng và vận hành các trang trại năng lượng mặt trời. Chúng tôi làm việc với các chính phủ, các công ty tiện ích và chủ sở hữu nhà để tạo ra điện cho phân khúc nhà ở.

Thế mạnh của chúng tôi

Doanh nghiệp được thành lập trên nền tảng 11 năm vững chắc trong lĩnh vực cơ điện, kỹ thuật với nòng cốt là lực lượng lao động lành nghề và giàu kinh nghiệm. Trong suốt những năm qua, công ty chúng tôi đã có nhiều chuyên môn khác nhau, bao gồm cả đội ngũ phát triển dự án và tài chính mạnh mẽ.

Tất cả khách hàng của chúng tôi đều được hưởng lợi từ kinh nghiệm của chúng tôi về chất lượng kỹ thuật, năng suất vượt trội và phạm vi triển khai tuyệt đối.